Ius est ars boni et aequi.

Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne.

LAW IS THE ART OF THE GOOD AND THE EQUITABLE.Wednesday, 9 August 2017

Legal English with Elle from Legally Blonde: MALUM IN SE VS MALUM PROHIBITUM

Legal English with Elle from Legally Blonde: MALUM IN SE VS MALUM PROHIBITUM


PROFESSOR: Ms. Woods, would you rather have a client who committed a crime: malum in se or malum prohibitum?
ELLE: Neither.
PROFESSOR: And why is that?
ELLE: I would rather have a client who’s innocent.
PROFESSOR: Dare to dream, Ms. Woods. Ms. Kensington, which would you prefer?
VIVIAN: Malum prohibitum. Because then the client would have committed a regulatory infraction as opposed to a dangerous crime.
PROFESSOR: Well done, Ms. Kensington.  You’ve obviously done your homework.
Now let us look at malum prohibitum a little more closely. It has been said … Yes, Ms. Woods?
ELLE:   I changed my mind. I’d pick the dangerous one… ’cause I’m not afraid of a challenge.


MALUM IN SE (offense) /mal-uhm in say/

an act that is naturally evil such as murder, rape, theft because it violates the natural, moral or public principles of a civilized society.

przestępstwo, które w samo sobie jest złym czynem takim jak zabójstwo, gwałt czy kradzież ze względu na to, że stanowi pogwałcenie zasad obowiązujących w cywilizowanym społeczeństwie.MALUM PROHIBITUM (offense) /mal-uhm prohibit-uhm/

an act that is wrong because it is prohibited by law. Such act may not appear on the face to violate moral standards. Malum prohibitum offenses do not result in direct or immediate injury to person or property (e.g. prostitution, operating a business without a license, illegal drug use)

czynność, która jest przestępstwem ze względu na to, iż zabrania jej prawo. Czynność taka nie musi być jednoznacznym pogwałceniem moralnych zasad obowiązujących w społeczeństwie, nie musi też być ze szkodą dla osób lub mienia ( np. prostytucja, brak wymaganej licencji na prowadzenie działalności, bezprawne zażywanie narkotyków)


a REGULATORY INFRACTION – pogwałcenie/naruszenie zasad ( breaking a law/a rule)

No comments:

Post a Comment